Opname

Bij de zorg voor patiënten met colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn verschillende afdelingen binnen het AMC betrokken.
In dit menu vindt u meer informatie over de betrokken afdelingen:
Spoedeisende Hulp
Poliklinieken
Dagbehandeling
Verpleegafdelingen
Trialbureau

Spoed