Polikliniek MDL (Maag-, Darm- en Leverziekten)

Telefoonnummer: 020-566 4301

Locatie: Flex-poli A2, route 24

Het IBD-centrum is een onderdeel van de polikliniek Maag-,Darm- en Leverziekten (MDL) en bevindt zich op de Flexpoli A2 (route 24). Via deze link komt u op de  AMC website van de MDL polikliniek  voor meer informatie.

Polikliniek Chirurgie
In sommige gevallen is het noodzakelijk dat u geopereerd moet worden. Hiervoor is een speciaal spreekuur met één van de chirurgen op de polikliniek Maag-,Darm- en Leverziekten waar ook een maag-darm-leverarts bij aanwezig kan zijn. Voor een afspraak moet u verwezen zijn door uw maag-darm-leverarts.

Polikliniek Preconceptie en Zwangerschap
Voor patiënten (en partners) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa met een kinderwens, of voor patiënten die reeds zwanger zijn is er een speciaal ‘preconceptie en zwangerschapspreekuur’. Dit spreekuur wordt gehouden door dr. K. Gecse (MDL-arts) samen met de IBD verpleegkundig specialist in nauwe samenwerking met uw behandelend arts. Tijdens dit spreekuur worden onderwerpen besproken als zwanger worden, vruchtbaarheid, erfelijkheid en worden adviezen gegeven over medicatiegebruik, begeleiding tijdens de zwangerschap, bevalling en borstvoeding.

Interesse? Vraag uw arts of IBD verpleegkundig specialist om u te verwijzen. Ook als u elders onder behandeling bent voor de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa bent u welkom op dit spreekuur. In dat geval kan uw arts ons een verwijzing sturen. Het spreekuur is op de Polikliniek MDL op A2 (Flexpoli route 24).

VIDEO. In deze video vint u meer informatie over IBD en zwangerschap: klik hier

Fistelpolikliniek
Speciaal voor patiënten met Crohnse perianale fistels is een multidisciplinair spreekuur opgericht, waar zowel een chirurg als ook een maag-darm-leverarts bij aanwezig is. Voor een afspraak moet u verwezen zijn door uw maag-darm-leverarts of chirurg.

Pouch polikliniek

Om de zorg rondom pouchproblematiek te optimaliseren hebben wij een zogenaamde pouch-poli ontwikkeld. Dit spreekuur wordt gehouden door Dr. Duijvestein al dan niet samen met de IBD verpleegkundig specialist, chirurg of stoma verpleegkundige. Voor een afspraak moet u verwezen zijn door uw maag-darm-leverarts of chirurg.

Transitiepolikliniek
In het AMC vindt de transfer naar volwassenenzorg officieel plaats als de patiënt 18 jaar is. Voorafgaand aan de transfer naar volwassenenzorg vindt er een kennismaking plaats op de transitiepoli, waar jongeren gezamenlijk worden behandeld door de kinderarts en de maag-darm-leverarts van de volwassenen. Hierbij zal ook de IBD-verpleegkundige betrokken worden, die het contactpersoon is voor IBD-patiënten. Het doel hiervan is om de overgang vloeiender te laten verlopen.

De leeftijd waarop je voor het eerst op de transitiepoli komt varieert en is afhankelijk van diverse factoren, maar is meestal 16 tot 17 jaar. De kinderarts zal samen met de patiënt en zijn ouder/verzorger een afspraak maken wanneer de eerste afspraak op de transitiepoli geschikt lijkt.

Contactgegevens IBD Polikliniek

Bezoekadres polikliniek MDL/IBD: Flexpoli A2, route 24

Telefonische bereikbaarheid polikliniek (voor afspraken en overige vragen):
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

Telefoonnummer: 020 – 566 4301
Email: MDL@amc.nl
AMC fax 020-566 9597

Informatieve websites
AMC  www.amc.nl
CCUVN  www.crohn-colitis.nl
Maag Lever Darmstichting  www.mlds.nl
NVMDL  www.mdl.nl