SEH

Het kan gebeuren dat u overduidelijk met spoed hulp nodig hebt. Natuurlijk kunt u dan zonder verwijzing van de huisarts bij de SEH terecht. Bijvoorbeeld wanneer u te ziek bent om op een huisarts te kunnen wachten. Klik op deze link: Spoed-Emergency

Indien u wel snel hulp nodig heeft maar de situatie niet levensbedreigend is, neem dan eerst tijdens kantooruren contact op met de IBD-verpleegkundige via het afsprakenbureau (020-56 64301). Buiten kantooruren neemt u eerst contact op met uw dienstdoende huisarts die u zo nodig kan verwijzen naar de spoedeisende hulp en/of de dienstdoende maag-darm-leverarts.

De SEH is een drukbezochte afdeling met wisselende wachttijden. Uw wachttijd hangt onder andere samen met de ernst van uw klachten en de drukte op de afdeling.

Spoed

Klik op deze link: Spoed-Emergency

Telefoonnummer: 020–566 2222

De Spoedeisende Hulp (SEH) van het AMC is altijd toegankelijk. Zeven dagen per week en 24 uur per dag. Bij acute medische problemen kunt u hier terecht voor eerste opvang, diagnostiek en behandeling.