Opname in het AMC

Wanneer u opgenomen moet worden in het AMC, zal dat op een interne afdeling zijn of op de afdeling chirurgie. U wordt daar behandeld door de zaalarts en het verpleegkundig team. Uw maag-darm-leverarts van de polikliniek wordt op de hoogte gehouden van het verloop van de opname en zal betrokken blijven en indien mogelijk opzoeken op de afdeling. De IBD-verpleegkundige zal u tijdens kantoortijden bezoeken tijdens uw opname en kan u zo nodig van extra informatie voorzien.

De interne verpleegafdeling van de Maag-, Darm- en Leverziekten bevindt zich op F7Zuid en is te bereiken op 020-5663064
Link: F7Zuid

De chirurgische verpleegafdelingen van de Maag-, Darm- en Leverziekten bevinden zich op G6Noord en G6Zuid.
Link: Verpleegafdeling chirurgie

Afhankelijk van de beschikbare plaatsen dan wel de reden waarom u opgenomen moet worden, kan er uitgeweken worden naar andere afdelingen.

Links verpleegafdelingen

De interne verpleegafdeling van de Maag-, Darm- en Leverziekten bevindt zich op F7Zuid
Link: F7Zuid

De chirurgische verpleegafdelingen van de Maag-, Darm- en Leverziekten bevinden zich op G6Noord en G6Zuid.
Link: Verpleegafdeling chirurgie