Opname in het AMC

Wanneer u opgenomen moet worden in het AMC, zal dat op een interne afdeling zijn of op de afdeling chirurgie. Recent is dit een afdeling geworden en gelegen op G6Noord. U wordt daar behandeld door de zaalarts en het verpleegkundig team. Uw maag-darm-leverarts van de polikliniek wordt op de hoogte gehouden van het verloop van de opname en zal betrokken blijven en indien mogelijk opzoeken op de afdeling. De IBD-verpleegkundig specialist zal u tijdens kantoortijden bezoeken tijdens uw opname en kan u zo nodig van extra informatie voorzien.

De gecombineerde verpleegafdeling van de Maag-, Darm- en Leverziekten en chirurgie bevindt zich op G6Noord en is te bereiken op 020-5663160

Afhankelijk van de beschikbare plaatsen dan wel de reden waarom u opgenomen moet worden, kan er uitgeweken worden naar andere afdelingen.

Links verpleegafdelingen

De gecombineerde verpleegafdeling van de Maag-, Darm- en Leverziekten en Chirurgie bevindt zich op G6 Noord: 020-5663160