IBD hotline: 020 – 566 66 90

Behandeling

IBD zorg

Deze website biedt informatie voor patiënten en hun naasten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Patiëntenzorg

Video’s over medicatie

Hieronder kunt u video’s bekijken over:

 • Prednison
 • Budesonide (entocort, budenofalk, cortiment)
 • Mesalazines
 • Thiopurines (azathioprine, purinethol, thiosix)
 • Methotrexaat
 • Infliximab (Inflectra, Remsima, Remicade)
 • Adalimumab (Humira)
 • Golimumab (Simponi)
 • Vedolizumab (Entyvio)
 • Ustekinumab (Stelara)
 • Ciclosporine
 • Zelf injecteren

Via de slider onderaan kunt u door de video’s heen scrollen.

Medicatie aanvragen of herhalen

Herhaalrecepten kunt u via de verpleegkundig specialist IBD aanvragen. Dit kan telefonisch door te bellen naar de polikliniek. U kunt ook uw recepten aanvragen via Mijn Dossier.

Vermeld hierbij de naam van het medicijn, welke dosering u gebruikt en de naam/faxnummer van uw apotheek. Vanzelfsprekend vindt eerst controle plaats alvorens het recept wordt aangemaakt.

U kunt geen medicijnen aanvragen die u nog niet eerder voorgeschreven heeft gekregen. Hiervoor maakt u eerst een afspraak bij uw maag-darm-leverarts of verpleegkundig specialist.

Vraag tijdig uw herhaalrecepten aan, dit voorkomt dat u zonder medicijnen komt te zitten.

Afhalen medicijnen
Sommige medicijnen zoals bijvoorbeeld Humira®, Simponi®, Stelara®, Entyvio®, Xeljanz®, Jyseleca®, Rinvoq®, Zeposia®, kunnen enkel in de Poliklinische Apotheek van ons ziekenhuis worden afgehaald. Uw arts zal u dat meedelen en de nodige administratie regelen.

Nieuwe Behandelingen

Uw arts kan u vragen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen nieuwe onderzoeks- en behandelmethoden worden ontwikkeld, of bestaande methoden verbeterd. Uw arts en onderzoeksverpleegkundige geeft u mondeling en schriftelijk informatie over het onderzoek. Tijdens deelname wordt u begeleid door de onderzoeksverpleegkundige en onderzoeksarts in nauwe samenwerking met uw behandelend arts. Zij zijn werkzaam op het IBD Trialbureau, met onderzoekskamer gelegen op de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten Amsterdam UMC.

Natuurlijk mag u altijd nee zeggen als u wordt benaderd. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Bent u niet benaderd, maar wilt u graag meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek? Informeer dan vrijblijvend bij uw arts. Mogelijk loopt er een wetenschappelijk onderzoek dat voor u interessant is.

Operaties

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat u geopereerd moet worden. Hiervoor is een speciaal spreekuur op de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten waar ook een maag-darm-leverarts bij aanwezig kan zijn. Voor een afspraak moet u verwezen zijn door uw maag-darm-leverarts.

Patiëntenfolders operaties (pdf)

Wachtlijsten
Zodra er veel verwijzingen zijn voor een chirurgische ingreep of in het geval van spoedgevallen, ontstaat er een wachtlijst. Als u zich zorgen maakt over uw plaats op de wachtlijst, kunt u uw huisarts vragen of hij contact kan opnemen met uw chirurg. Alleen de chirurgen hebben invloed op de wachtlijst.

Ook wachttijden van specialisten kunnen uiteen lopen. Heeft u speciale voorkeur voor een chirurg, dan moet u misschien wat langer wachten. Er zal altijd geprobeerd worden een passende oplossing te vinden, waarbij rekening wordt gehouden met uw gezondheidstoestand.

Video’s over operaties

Hieronder kunt u video’s bekijken over operaties bij colitis ulcerosa, operaties bij de ziekte van Crohn en het opereren van perianale fistels bij IBD.

Fistelpolikliniek
Speciaal voor patiënten met Crohnse perianale fistels is een multidisciplinair spreekuur opgericht. Voor een afspraak moet u verwezen zijn door uw maag-darm-leverarts of chirurg.

Stoma
Zodra u met uw chirurg heeft besproken dat u een (tijdelijk) stoma gaat krijgen, wordt u verwezen naar de stoma-verpleegkundige. Zij is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in stoma’s en kan u ondersteunen en adviseren op het moment dat u een stoma gaat krijgen of wanneer u er al een heeft.

Stomaverpleegkundigen:
Voor meer informatie, klik hier
Tel: 020-56 64 348
Email: stomapoli@amsterdamumc.nl