Nieuwe onderzoeks- en behandelmethoden

Uw arts kan u vragen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen nieuwe onderzoeks- en behandelmethoden worden ontwikkeld, of bestaande methoden verbeterd. Uw arts en onderzoeksverpleegkundige geeft u mondeling en schriftelijk informatie over het onderzoek. Tijdens deelname wordt u begeleid door de onderzoeksverpleegkundige en onderzoeksarts in nauwe samenwerking met uw behandelend arts. Zij zijn werkzaam op het IBD Trialbureau, met onderzoekskamer gelegen op de Flexpoli van de Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten op A2.

Natuurlijk mag u altijd nee zeggen als u wordt benaderd. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Bent u niet benaderd, maar wilt u graag meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek? Informeer dan vrijblijvend bij uw arts. Mogelijk loopt er een wetenschappelijk onderzoek dat voor u interessant is.

Meer informatie

Meer informatie over het meedoen aan medisch- wetenschappelijk onderzoek kunt u vinden in de brochure ‘medisch-wetenschappelijk onderzoek’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Download hier de brochure