IBD hotline: 020 – 566 66 90

Contact & Spoed

IBD zorg

Deze website biedt informatie voor patiënten en hun naasten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Patiëntenzorg

SPOEDEISENDE HULP?

Bel met telefoon: 020-5662222

Bij acute problemen

Het kan gebeuren dat u overduidelijk met spoed hulp nodig hebt. Natuurlijk kunt u dan zonder verwijzing van de huisarts bij de SEH terecht. Bijvoorbeeld wanneer u te ziek bent om op een huisarts te kunnen wachten.

Bel bij spoed met telefoonnummer: 020-56 62 2222.

Indien u wel snel hulp nodig heeft maar de situatie niet levensbedreigend is, neem dan eerst tijdens kantooruren contact op met de IBD-verpleegkundige via het afsprakenbureau (020-566 4301). Buiten kantooruren neemt u eerst contact op met uw dienstdoende huisarts die u zo nodig kan verwijzen naar de spoedeisende hulp en/of de dienstdoende maag-darm-leverarts.

De SEH is een drukbezochte afdeling met wisselende wachttijden. Uw wachttijd hangt onder andere samen met de ernst van uw klachten en de drukte op de afdeling.

Locatie en looproutes

Locatie Polikliniek MDL / IBD:
Flexpoli A2, route 24
Bekijk hier de routenummers bewegwijzering poliklinieken AMC.  Bekijk hier de route informatie naar het AMC.

Bezoekadres:
Amsterdam UMC (locatie AMC)
Polikliniek Maag Darm en Leverziekten C2

Meibergdreef 9

1105 AZ Amsterdam

 

Correspondentieadres:

Postbus 22660

1100 DD Amsterdam
Email: MDL@amsterdamumc.nl 

Telefoonnummers

Afsprakenbureau MDL/IBD:
020-56 64 301

IBD-verpleegkundig specialist:
020-56 66 690

IBD Trialbureau: 020-56 66 545

Biobank: 020-56 66 545

SPOED zorg: 020-56 62 222

Afdeling Endoscopie: 020-56 64 301

F5 Dagverpleging: 020-56 66 506

F7 Zuid: 020-56 63 064

G6 Noord: 020-56 62 462

G6 Zuid: 020-56 63 359

Poliklinische apotheek:
020-56 63 677

Tropencentrum: 020-56 63 330