Steun onze Pioniers in onderzoek naar IBD

Onze specialisten willen meer zijn dan gewoon een goede dokter. Zij willen begrijpen wat nog onbegrepen is. Zij zijn de starters van grensverleggend onderzoek waarvoor (nog) geen plaats is binnen de reguliere geldstromen. Onze specialisten zijn de pioniers van het AMC. Nieuwsgierig en gedreven. Met het lef om buiten gebaande paden te treden en vragen te stellen die nog niemand kan beantwoorden. Ze doen dat altijd samen met anderen, binnen en buiten het AMC. En samen met donateurs die begrijpen dat alle grote medische vernieuwingen ooit klein begonnen zijn.

Onze pioniers in onderzoek naar IBD zetten zich in om de oorzaak van IBD te achterhalen en om betere individuele keuzes bij de behandeling van patiënten te kunnen maken. Dankzij onderzoek in het AMC kon in 1993 de eerste patiënt met zeer ernstige ziekte van Crohn de (toen) gloednieuwe behandeling met infliximab (anti-TNF antistoffen) krijgen. Dit betekende een belangrijke verbetering en een eerste stap, maar de weg naar een ‘ideale therapie’ op maat is nog lang en bovendien kostbaar. Steun voor dit onderzoek is dan ook hard nodig.

De AMC Foundation is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u als donateur uw gift kunt aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). De AMC Foundation hoeft geen schenkingsbelasting te betalen over giften.

Meer informatie over de AMC Foundation vindt u op: www.amcfoundation.nl

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over andere vormen van schenken zoals doneren via een machtiging, periodiek schenken of nalaten?
Neem dan contact op met:
Mireille van der Meij, directeur
Bianca Piek, medewerker fondsenwerving & relaties

Email: amcfoundation@amc.nl

Telefoon: 020-56 61 776

Onze specialisten willen meer zijn dan gewoon een goede dokter. Zij willen begrijpen wat nog onbegrepen is.

U kunt ook direct steunen door een gift over te maken op:
IBAN NL62 INGB 0000 0088 95
t.n.v. Stichting AMC Foundation
o.v.v Onderzoek IBD

Meer informatie?
Meer informatie over de AMC Foundation vindt u op: www.amcfoundation.nl