IBD hotline: 020 – 566 66 90

Onderzoeken

IBD zorg

Deze website biedt informatie voor patiënten en hun naasten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Patiëntenzorg

Informatie betreffende uw onderzoek

Om de juiste informatie over uw darmziekte te krijgen kan het noodzakelijk zijn om aanvullend onderzoek te doen. Hier vindt u meer informatie over de verschillende onderzoeken.

Via deze link komt u op de AMC website van de polikliniek Endoscopie, waar u meer informatie kunt vinden over de onderzoeken, voorbereiding en contactgegevens.

Bloedprikken

Indien een (periodieke) bloedafname noodzakelijk is, heeft u een labformulier nodig. Deze kunt u vragen aan uw arts of verpleegkundige. Maakt u altijd een telefonische afspraak voor de uitslag.

Wij verzoeken u de bloedafnames zoveel mogelijk in het Amsterdam UMC te laten plaatsvinden. Dit kan zowel op locatie AMC als VUmc.

Is dit bezwaarlijk voor u, dan kunt u via uw huisarts een labformulier vragen waarmee u bloed kan laten afnemen bij een laboratorium bij u in de buurt. U kunt ook het labformulier van het Amsterdam UMC gebruiken. Onderaan staan de waardes vermeld die geprikt moeten worden.

Wij verzoeken u de uitslagen te laten faxen naar 020-56 69 597.

Wanneer u een belafspraak maakt voor de uitslag, vermeldt u dan de locatie (en telefoonnummer) waar u bloed heeft laten prikken. Wij kunnen eventueel de uitslagen opvragen mocht het faxen niet gelukt zijn. Houd er rekening mee dat er meer tijd overheen gaat voordat de uitslagen bij ons bekend zijn.

Helaas is het niet mogelijk om uitslagen van elders te integreren in ons elektronische dossier waar de bloeduitslagen van het AMC in chronologische volgorde staan vermeld. Hierdoor zijn de uitslagen minder overzichtelijk, wat een risico op onjuiste interpretatie met zich meebrengt. Daarom is het verzoek om zoveel mogelijk bloedafnames in het Amsterdam UMC te laten plaatsvinden.

Ontlasting inleveren

Wanneer u ontlasting moet inleveren voor onderzoek, is het belangrijk dat de volgende gegevens op het potje staan vermeld:

  • achternaam
  • geboortedatum
  • patiëntennummer
  • datum (dat u het potje heeft gevuld)

U kunt een potje krijgen bij de polikliniek, laboratorium of bij uw apotheek.

Laboratorium
De ontlasting kunt u inleveren bij het laboratorium. U heeft hiervoor een labformulier nodig dat u kunt vragen aan uw arts of verpleegkundige. Zonder deze gegevens kan de ontlasting niet onderzocht worden. 
Link: Laboratorium-Bloedafname AMC

Echografie

Indien u bent verwezen voor een echo van alleen de darmen, dan zal dit onderzoek plaatsvinden op de Flexpoli A2 (route 24) en uitgevoerd worden door een zorgverlener die gespecialiseerd is in darmecho’s bij IBD-patiënten. Er is geen voorbereiding nodig voor dit onderzoek en zal circa 20 minuten in beslag nemen.

Radiologie

Het radiologisch onderzoek onderscheiden we in:

Echografie

MRI

CT-scan

Endoscopie

Uw maag-darm-leverarts heeft met u afgesproken om een endoscopisch onderzoek te ondergaan, zoals bijvoorbeeld een coloscopie (onderzoek van de dikke darm, einde dunne darm).

Een colonoscopie is een lastig onderzoek, zeker als je IBD hebt. Toch is dit onderzoek soms echt noodzakelijk om de juiste informatie over uw ziekte te krijgen. Vaak is de voorbereiding erg vervelend. Wij begrijpen dit ten volle en zoeken met u naar een oplossing om tot een optimale darmreiniging te komen.

Via deze  link Polikliniek-Endoscopie  komt u op de AMC website van de polikliniek Endoscospie. Hier kunt u meer informatie vinden over de onderzoeken, voorbereiding en contactgegevens.