Ontlastingstest

Wanneer u ontlasting moet inleveren voor onderzoek, is het belangrijk dat de volgende gegevens op het potje staan vermeld:

  • achternaam
  • geboortedatum
  • patiëntennummer
  • datum (dat u het potje heeft gevuld)

U kunt een potje krijgen bij de polikliniek, laboratorium of bij uw apotheek.

Laboratorium

De ontlasting kunt u inleveren bij het laboratorium. U heeft hiervoor een labformulier nodig dat u kunt vragen aan uw arts of verpleegkundige. Zonder deze gegevens kan de ontlasting niet onderzocht worden.
Link: Laboratorium-Bloedafname AMC