Academisch ziekenhuis

Het AMC is een academisch ziekenhuis dat een belangrijke opleidingsfunctie heeft. Daarom komt het met enige regelmaat voor dat stagiair(e)s, assistenten en (buitenlandse) bezoekers onze polikliniek bijwonen. U kunt aangeven als dit u stoort of als u dit niet wenst.

We leiden ook arts-assistenten op om later MDL-arts te worden. Deze arts-assistenten nemen ook deel aan onze polikliniek. Het kan dus gebeuren dat u (eerst) door een arts-assistent wordt gezien, die aansluitend het dossier bespreekt met één van de specialisten.
Complexe problemen worden steeds door het hele team besproken op wekelijkse vergaderingen, zodat u soms enkele dagen moet wachten op een advies, dat u dan (telefonisch) wordt meegedeeld.

Soms is de wachttijd door omstandigheden wat lang. In dat geval dienen u of uw verwijzer aan te geven dat u dringend moet worden gezien en dan proberen wij hiervoor een oplossing te zoeken.

Afspraak maken

U kunt onze polikliniek enkel bezoeken indien u een afspraak heeft. Deze kan telefonisch worden gemaakt op telefoonnummer 020-566 4301 of per e-mail aangevraagd worden op MDL@amc.uva.nl

Om bij ons terecht te kunnen, hebben wij eerst de verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig. Uw arts kan de brief het beste naar ons faxen, opsturen of mailen. Bij ontvangst worden deze gegevens beoordeeld waarna u een brief ontvangt waarin de afspraak vermeld staat. Na ontvangst van de verwijzing kunt u binnen twee weken een reactie verwachten.
Contactgegevens afsprakenbalie:
Telefoon 020-566 4301
E-mail: MDL@amc.uva.nl
AMC fax: 020-566 9597

small-academisch-01

portfolio_5

small-academisch-03