Onderzoeken

Het AMC is een ziekenhuis dat sterk is gericht op wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek is immers de enige methode om nieuwe, toekomstige behandelingen te ontwikkelen en te verbeteren en om een beter inzicht te krijgen in ziekteprocessen, zelfs op moleculair niveau. De IBD-groep van het AMC telt een groot aantal binnen- en buitenlandse onderzoekers en heeft 6 onderzoekscoördinatoren, die ervoor zorgen dat alles in goede banen loopt. Wellicht zal u vroeg of laat worden aangesproken om deel te nemen aan een onderzoek. U heeft recht op zeer gedetailleerde informatie en zo nodig bedenktijd voordat u beslist deel te nemen. Het doel van zowat alle onderzoeken is om de patiënt uiteindelijk beter te maken en daar waken wij over.

Wanneer u deelneemt aan een onderzoek hopen wij op uw medewerking te kunnen rekenen bij het verzamelen van lichaamsmaterialen, die steeds met de striktste privacy regels worden behandeld. Al ons onderzoek wordt getoetst en goedgekeurd door een onafhankelijke medisch-ethische commissie.

Een belangrijk project voor heel Nederland is de Parelsnoer biobank, die wat betreft IBD geleid wordt door Prof. Dr. D’Haens, Dr. M. Löwenberg en mevr. J. de Jong (www.parelsnoer.org). Dit is een gegevensbank, waarin anoniem allerlei informatie wordt verzameld over uw ziekte, samen met ‘biomaterialen’ zoals DNA, ontlasting, bloed en weefselstukjes die worden verzameld bij een eventuele coloscopie. Wij nodigen u van harte uit het Nederlandse onderzoek in de IBD te helpen door uw deelname aan het Parelsnoer project.

Weefselbank

We zijn in 2015 in het AMC met een eigen weefselbank gestart, FUTURE-IBD, voor de opslag van stukjes weefsel die worden weggenomen bij een endoscopie of een operatie. Dit weefsel zal gebruikt worden voor onderzoek naar de optimale keuze van behandelingen.

Het onderzoeksteam is samen met de onderzoeksarts werkzaam op het IBD Trialbureau, gelegen naast de IBD polikliniek.

Contactgegevens Trialbureau:
Tel: 020-56 66 545
E-mail: IBDstudies@amsterdamumc.nl