IBD hotline: 020 – 566 66 90

Patiëntenzorg

IBD zorg

Deze website biedt informatie voor patiënten en hun naasten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Patiëntenzorg

SPOEDEISENDE HULP in het Amsterdam UMC?

Bel met telefoon: 020-5663333

Polikliniek Maag-Darm-Leverziekten

Afdeling: A2 Flexpoli route 24

Telefoon: 020-56 64 301

E-mail: MDL@amsterdamumc.nl

Afspraken

Voor afspraken met de maag-darm-leverarts, verpleegkundig specialist of endoscopisch onderzoek van het maag-darmstelsel kunt u contact opnemen met de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten.

Spoed-inbelspreekuur

Dagelijks van maandag t/m vrijdag is de verpleegkundig specialist IBD bereikbaar tussen 10:00-11:00u voor dringende zaken op 020-56 66 690.

Bij spoedeisende hulp dient u te bellen met 020-56 63 333 of bij levensbedreigende situaties 112.

Bij niet dringende zaken kunt u contact zoeken via het berichtensysteem in Mijn Dossier. Of bellen met de afsprakenbalie.

Verwijzingen / second opinion

We spreken van een second opinion wanneer een arts uit een andere ziekenhuis een onafhankelijke mening vraagt over:

  • een diagnose;
  • of een voorstel tot behandeling;
  • of de behandeling zelf wanneer die al heeft plaatsgevonden

In principe wordt de behandeling bij een second opinion NIET door het Amsterdam UMC overgenomen.

Contactgegevens afsprakenbalie:

Telefoon 020-56 64 301

Email: MDL@amsterdamumc.nl

Fax: 020-56 69 597

Welkom

Welkom op de website van het IBD-centrum in het Amsterdam UMC, locatie AMC in Amsterdam. IBD is de Engelse afkorting van Inflammatory Bowel Disease, waarmee de inflammatoire darmziekten bedoeld worden. Hieronder vallen de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en andere meer zeldzame ontstekingsziekten van het maag- en darmkanaal.

Met een groot team van artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en administratieve medewerkers streven wij ernaar dagelijks topklasse zorg te bieden. Het Amsterdam UMC behoort immers tot de grootste IBD- klinieken in Europa. Met behulp van deze website willen wij u wegwijs maken in onze zorgpaden, in wat u van ons kan verwachten en wat wij van u verwachten. Wij staan natuurlijk open voor allerlei mogelijke verbeteringen, dus aarzel niet om ons tips te geven.

IBD: Zaterdag 18 juni 2022 – Patiënten bijeenkomst

Onderzoeken

Om de juiste informatie over uw darmziekte te krijgen kan het noodzakelijk zijn om aanvullend onderzoek te doen. Klik op “Lees Meer” voor meer informatie over de verschillende onderzoeken.

 

Behandeling

Via “Lees Meer” kunt u informatie vinden en downloaden over uw behandeling. Het betreft hier informatie over medicijnen en operaties.

Verwante Poli & Afdeling

Bij de zorg voor patiënten met colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn verschillende afdelingen binnen het Amsterdam UMC betrokken. Via Lees meer kunt u meer lezen over de betrokken afdelingen zoals Spoedeisende Hulp, Poliklinieken, Dagbehandeling, Verpleegafdelingen en Trialbureau.

Zorgverleners

Met een groot team van artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en administratieve medewerkers streven wij ernaar dagelijks topklasse zorg te bieden voor patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Via Lees meer kunt u meer informatie vinden over de zorgverleners van de IBD groep.