Gegevens

In dit menu vindt u de verschillende e-mailadressen en telefoonnummers van het IBD Centrum

U kunt onze polikliniek enkel bezoeken indien u een afspraak heeft. Deze kan telefonisch worden gemaakt op telefoonnummer 020-566 4301 of per e-mail aangevraagd worden op MDL@amc.nl

Soms is de wachttijd door omstandigheden wat lang. In dat geval dienen u of uw verwijzer aan te geven dat u dringend moet worden gezien en dan proberen wij hiervoor een oplossing te zoeken.

Om bij ons terecht te kunnen, hebben wij eerst de verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig. Uw arts kan de brief het beste naar ons faxen, opsturen of mailen. Bij ontvangst worden deze gegevens beoordeeld waarna u een brief ontvangt waarin de afspraak vermeld staat. Na ontvangst van de verwijzing kunt u binnen twee weken een reactie verwachten.

Spoedeisende Hulp

De Spoedeisende Hulp (SEH) van het AMC is altijd toegankelijk. Zeven dagen per week en 24 uur per dag. Bij acute medische problemen kunt u hier terecht voor eerste opvang, diagnostiek en behandeling.

Direct naar AMC Spoed Eisende Hulp