Medische informatie

Het kan voorkomen dat u gevraagd wordt een medische verklaring van uw arts voor te leggen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een uitkering of een hypotheek. Het verstrekken van medische informatie is verbonden aan strenge regels. Laat u daarom goed informeren op uw rechten en plichten als het om uw medische informatie gaat.

Twee weken

Houdt u er rekening mee dat het schrijven van een medische verklaring circa 2 weken in beslag neemt. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw IBD-verpleegkundige.