Medicijnen bestellen

Herhaalrecepten kunt u via de IBD-verpleegkundig specialist aanvragen. U kunt daarvoor een afspraak maken via het afsprakenbureau op telefoonnummer 020-566 4301 of per e-mail MDL@amsterdamumc.nl

Vermeld hierbij de naam van het medicijn, welke dosering u gebruikt en de naam/faxnummer van uw apotheek. Vanzelfsprekend vindt eerst controle plaats alvorens het recept wordt aangemaakt.

U kunt ook uw recepten aanvragen via MijnDossier (MyChart), klik hier voor meer informatie.

U kunt geen medicijnen aanvragen die u nog niet eerder voorgeschreven heeft gekregen. Hiervoor maakt u eerst een afspraak bij uw maag-darm-leverarts.

Vraag tijdig uw herhaalrecepten aan, dit voorkomt dat u zonder medicijnen komt te zitten.

Afhalen medicijnen

Sommige medicijnen zoals bijvoorbeeld Humira®, Simponi®, Stelara® en Xeljanz® (tofacitinib) kunnen enkel in de Poliklinische Apotheek van ons ziekenhuis worden afgehaald. Klik hier voor de link naar de contactgegevens en openingstijden.
Uw arts zal u dat meedelen en de nodige administratie regelen.