Medicijnen bestellen

Herhaalrecepten kunt u via de IBD-verpleegkundige aanvragen. U kunt daarvoor een afspraak maken via het afsprakenbureau op telefoonnummer 020-566 4301 of per e-mail MDL@amc.nl

Vermeld hierbij de naam van het medicijn, welke dosering u gebruikt en de naam/faxnummer van uw apotheek. Vanzelfsprekend vindt eerst controle plaats alvorens het recept wordt aangemaakt.

U kunt geen medicijnen aanvragen die u nog niet eerder voorgeschreven heeft gekregen. Hiervoor maakt u eerst een afspraak bij uw maag-darm-leverarts.

Vraag tijdig uw herhaalrecepten aan, dit voorkomt dat u zonder medicijnen komt te zitten.

Afhalen medicijnen

Sommige medicijnen zoals anti-TNF injecties (Humira®, Simponi®, Stelara®) kunnen enkel in de apotheek van ons ziekenhuis worden afgehaald.
Uw arts zal u dat meedelen en de nodige administratie regelen.