IBD hotline: 020 – 566 66 90

Uw Afspraken

IBD zorg

Deze website biedt informatie voor patiënten en hun naasten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Patiëntenzorg

Uw Afspraak

U kunt onze polikliniek enkel bezoeken indien u een afspraak heeft. Deze kan telefonisch worden gemaakt op telefoonnummer 020-56 64 301 of per e-mail aangevraagd worden op MDL@amsterdamumc.nl.

U kunt ook een afspraak aanvragen via Mijn Dossier.
Wijzigen of annuleren echter nog niet, hiervoor neemt u het best telefonisch contact op.

Wij werken ook met telefonische afspraken om resultaten te bespreken en nadere uitleg te verschaffen.

Zorg ervoor dat wij een correct telefoonnummer hebben en dat uw telefoon aan staat in de uren voor en na uw telefonische afspraak. Wij kunnen immers onmogelijk herhaaldelijk bellen tot wij een patiënt bereiken en het uur waarop we bellen kan afwijken van het oorspronkelijk aangegeven uur. Indien u al bij ons patiënt bent kunt u een telefonische afspraak maken via de afsprakenbalie:

Telefoon 020-56 64 301
E-mail  MDL@amsterdamumc.nl

Uw Verwijzing

Om bij ons terecht te kunnen, hebben wij eerst de verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig. Uw arts kan de brief het beste naar ons faxen, opsturen of mailen. Bij ontvangst worden deze gegevens beoordeeld waarna u een brief ontvangt waarin de afspraak vermeld staat. Na ontvangst van de verwijzing kunt u binnen twee weken een reactie verwachten.

Contactgegevens afsprakenbalie:

Telefoon 020-56 64 301
E-mail: MDL@amsterdamumc.nl

Soms is de wachttijd door omstandigheden wat lang. In dat geval dienen u of uw verwijzer aan te geven dat u dringend moet worden gezien en dan proberen wij hiervoor een oplossing te zoeken.