IBD hotline: 020 – 566 66 90

Verwante poli & afdeling


IBD zorg

Het IBD-centrum is een onderdeel van de polikliniek Maag-Darm- en Leverziekten (MDL) en bevindt zich op de Flexpoli A2 (route 24).

Patiëntenzorg

Poliklinieken

Het IBD-centrum is een onderdeel van de polikliniek Maag-Darm- en Leverziekten (MDL) en bevindt zich op de Flexpoli A2 (route 24).

Telefonische bereikbaarheid polikliniek (voor afspraken en overige vragen). Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

Telefoonnummer: 020-56 64 301

Email: MDL@amsterdamumc.nl. 

Polikliniek Chirurgie
In sommige gevallen is het noodzakelijk dat u geopereerd moet worden. Hiervoor is een speciaal spreekuur met één van de chirurgen op de polikliniek Maag-Darm- en Leverziekten waar ook een maag-darm-leverarts bij aanwezig kan zijn. Voor een afspraak moet u verwezen zijn door uw maag-darm-leverarts.

Fistelpolikliniek
Speciaal voor patiënten met Crohnse perianale fistels is een multidisciplinair spreekuur opgericht, waar zowel een chirurg als ook een maag-darm-leverarts bij aanwezig is. Voor een afspraak moet u verwezen zijn door uw maag-darm-leverarts of chirurg.

Poliklinieken (vervolg)

Pouch polikliniek
Om de zorg rondom pouchproblematiek te optimaliseren hebben wij een zogenaamde pouch-poli ontwikkeld.  Voor een afspraak moet u verwezen zijn door uw maag-darm-leverarts of chirurg.

Transitiepolikliniek
In het Amsterdam UMC vindt de transfer naar volwassenenzorg officieel plaats als de patiënt 18 jaar is. Voorafgaand aan de transfer naar volwassenenzorg vindt er een kennismaking plaats op de transitiepoli, waar jongeren gezamenlijk worden behandeld door de kinderarts en de maag-darm-leverarts van de volwassenen.

Hierbij zal ook de IBD-verpleegkundige betrokken worden, die het contactpersoon is voor IBD-patiënten. Het doel hiervan is om de overgang vloeiender te laten verlopen.

De leeftijd waarop je voor het eerst op de transitiepoli komt varieert en is afhankelijk van diverse factoren, maar is meestal 16 tot 17 jaar. De kinderarts zal samen met de patiënt en zijn ouder/verzorger een afspraak maken wanneer de eerste afspraak op de transitiepoli geschikt lijkt.

Polikliniek Preconceptie en Zwangerschap

Voor patiënten (en partners) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa met een kinderwens, of voor patiënten die reeds zwanger zijn is er een speciaal ‘preconceptie en zwangerschapspreekuur’. Dit spreekuur wordt gehouden door dr. K. Gecse (MDL-arts) samen met de verpleegkundig specialist IBD in nauwe samenwerking met uw behandelend arts. Tijdens dit spreekuur worden onderwerpen besproken als zwanger worden, vruchtbaarheid, erfelijkheid en worden adviezen gegeven over medicatiegebruik, begeleiding tijdens de zwangerschap, bevalling en borstvoeding.

Interesse? Vraag uw arts of verpleegkundig specialist om u te verwijzen. Ook als u elders onder behandeling bent voor de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa bent u welkom op dit spreekuur. In dat geval kan uw arts ons een verwijzing sturen. Het spreekuur is op de Polikliniek MDL op A2 (Flexpoli route 24).

Dagbehandeling (F5/Q2)

Op de dagbehandeling kunt u kortdurend worden opgenomen voor bijvoorbeeld medicijnen die via het infuus worden gegeven of eventueel voor de voorbereiding van een scopie of een scan (bijvoorbeeld bij contrastallergie)

Waar vind ik de afdeling?
Er zijn in het Amsterdam UMC twee afdelingen: F5 Short Stay en Q2 Behandelcentrum.

F5 Short Stay
De dagbehandeling F5 Short Stay bevindt zich in de F-toren op de vijfde verdieping. Volgt u bij binnenkomst n het ziekenhuis de gele borden richting de F-toren. U neemt de lift naar de vijfde verdieping, als u de lift uitkomt, loopt u rechtdoor en kunt u zich bij de balie melden.

Q2 Behandelcentrum
De polikliniek Oncologie is gehuisvest in het polikliniekgebouw (bouwdeel Q) op de tweede verdieping.

Afmelden
Indien u ziek bent, of niet op de afspraak kunt komen, meldt u zich dan s.v.p. uiterlijk een dag van te voren telefonisch af. In uw plaats kunnen wij dan iemand anders helpen.

Contactgegevens
F5: Telefoon: 020-56 66 506 / 020-56 66 049
Q2: 020-56 62 096

Partners

Voor het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten met colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn kunt u terecht bij:

Verpleegafdeling

Wanneer u opgenomen moet worden in het AMC, zal dat op een interne afdeling zijn of op de afdeling chirurgie. Recent is dit één afdeling geworden en gelegen op G6 Noord. U wordt daar behandeld door de zaalarts en het verpleegkundig team. Uw maag-darm-leverarts van de polikliniek wordt op de hoogte gehouden van het verloop van de opname en zal betrokken blijven en indien mogelijk opzoeken op de afdeling. De verpleegkundig specialist IBD zal u tijdens kantoortijden bezoeken tijdens uw opname en kan u zo nodig van extra informatie voorzien.

De gecombineerde verpleegafdeling van de Maag-Darm- en Leverziekten en chirurgie bevindt zich op G6 Noord en is te bereiken op 020-56 63 160

Afhankelijk van de beschikbare plaatsen dan wel de reden waarom u opgenomen moet worden, kan er uitgeweken worden naar andere afdelingen.

Trialbureau

Op het IBD Trialbureau zijn de onderzoeksarts en de onderzoeksverpleegkundigen werkzaam die u in nauwe samenwerking met uw behandelend maag-darm-leverarts begeleiden zodra u deelneemt aan medisch wetenschappelijk onderzoek.

Indien u een afspraak heeft met de onderzoeksverpleegkundige of onderzoeksarts van het IBD Trialbureau, dan kunt u zich melden bij de polikliniek Maag-Darm- en Leverziekten op A2 (Flexpoli route 24)

Telefoon 020-56 66 545

Email: IBDstudies@amsterdamumc.nl

Spoedeisende hulp

Het kan gebeuren dat u overduidelijk met spoed hulp nodig hebt. Natuurlijk kunt u dan zonder verwijzing van de huisarts bij de SEH terecht. Bijvoorbeeld wanneer u te ziek bent om op een huisarts te kunnen wachten.

Bel bij levensbedreigende situaties altijd 112.

Indien u wel snel hulp nodig heeft maar de situatie niet levensbedreigend is, belt u tussen 10:00-11:00 uur naar het spoed-inbelspreekuur voor de verpleegkundig specialist IBD (020-56 66 690). Buiten kantooruren neemt u eerst contact op met uw dienstdoende huisarts die u zo nodig kan verwijzen naar de spoedeisende hulp en/of de dienstdoende maag-darm-leverarts.

De SEH is een drukbezochte afdeling met wisselende wachttijden. Uw wachttijd hangt onder andere samen met de ernst van uw klachten en de drukte op de afdeling.

De Spoedeisende Hulp (SEH) van het Amsterdam UMC is altijd toegankelijk. Zeven dagen per week en 24 uur per dag. Bij acute medische problemen kunt u hier terecht voor eerste opvang, diagnostiek en behandeling. Telefoonnummer: 020–56 63 333.