IBD hotline: 020 – 566 66 90

IBD Netwerk Amsterdam (INA)

IBD zorg

INA is een samenwerkingsverband met als doel de kwaliteit van de IBD zorg in de regio te verbeteren.

Patiëntenzorg

IBD Netwerk Amsterdam (INA)

Het IBD Netwerk Amsterdam (afgekort INA) is een samenwerkingsverband in de regio Amsterdam met als doel de kwaliteit van de IBD zorg in de regio te verbeteren. De IBD-specialisten van de volgende ziekenhuizen hebben zich in dit netwerk verenigd:

 

Overig

Circa 4-6 keer per jaar komen de IBD-artsen, chirurgen, verpleegkundigen en onderzoekers in het Amsterdam UMC bij elkaar. Er wordt dan gewerkt aan behandelingsprotocollen, zorgpaden, studieprojecten en IBD indicatoren.

 

Tevens bespreken we complexe patiënten(zorg) en ervaringen met nieuwe behandelingen met als doel up to date te blijven, de IBD-zorg te standaardiseren en daarmee de zorg in de regio op het hoogst mogelijk niveau te krijgen.