IBD hotline: 020 – 566 66 90

IBD patiëntenraad AMC

IBD zorg

De patiëntenraad IBD-centrum Amsterdam UMC ziet het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten van het IBD-centrum Amsterdam UMC.

Patiëntenzorg

Missie en visie

De patiëntenraad IBD-centrum Amsterdam UMC ziet het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten van het IBD-centrum, hun familie en naasten als haar missie. Onder het IBD-centrum vallen de polikliniek, de infusie-afdeling en de klinische afdeling. Dit doen we door vanuit het perspectief van de patiënt gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de medische en verpleegkundige staf en het hoofd Prof. G.R.A.M. D’Haens.

Onze visie is om op een proactieve wijze invloed uit te oefenen op het beleid van het IBD-centrum, met name gelet op de volgende aspecten:

  • Kwaliteit en veiligheid van zorg;
  • Bejegening en gelijkwaardigheid van de patiënt;
  • Empathie met de patiënt;

Waarvoor kunt u ons benaderen?
We willen graag weten wat er leeft onder IBD-patiënten, hun familie en naasten. Het is voor de patiëntenraad daarom van belang om contact te hebben met haar achterban. Wilt u graag iets bespreken met de patiëntenraad en/of een onderwerp op de agenda laten plaatsen van een vergadering, dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar ibd-verpleegkundige@amsterdamumc.nl, en deze mail wordt dan doorgestuurd naar de leden van de patientenraad.

 

Om een beeld te krijgen welke onderwerpen zoal worden besproken bij de patiëntenraad, hierbij een overzicht van agendapunten van de afgelopen vergaderingen: kwaliteitsinstrument IBD, inrichting nieuwe polikliniek, informatieverstrekking biosimilars, folder contact in het weekend, programma patiëntendag, inrichting elektronisch patiëntendossier (EPD), bedrijfsblindheid impact IBD, samenwerking met andere specialismen en patiëntenperspectief bij trials.

De patiëntenraad richt zich op de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten en behandelt daarmee geen individuele casuïstiek en klachten. Individuele casuïstiek kunt u bespreken met de medische en verpleegkundige staf. Met klachten kunt u terecht bij de afdeling Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang van van het Amsterdam UMC.

Samenstelling Bestuur
Zoë van der Wouw (voorzitter)
Carla Kuijs
Karin Nieuwenburg
Tineke Markus
Rozemarijn in ’t Veld
Anneke Romeijn
Mark Wezenberg
Janny Gottmer
Rutger Planken
Janine Noijen